جمعه, 02 آبان 1399
ثبت نام ورود

ورود

نام کاربری
رمز ورود
مرا بخاطر داشته باش

ثبت نام

ورود فیلد های ستاره دار الزامی می باشد
نام
نام کاربری
رمز ورود
ورود مجدد رمز ورود
ایمیل
ورود مجدد ایمیل
 

مقالات در مجلات داخلی و خارجی

 

 

شماره

نام مقاله

نام نویسندگاه

نام مجله

1

A Dynamic Model for Photovoltaic (PV)/Fuel cell (FC) Hybrid  Energy System

سید رضا کریم پور موزیرجی

Journal of Basic and Applied   Scientific Research, Vol. 3, No. 2.

2

The Effect of Pollution Conductivity on Leakage Current of a20  kV Silicone Rubber insulator

سید رضا کریم پور موزیرجی

Journal of Basic and Applied   Scientific Research, Vol. 3, No. 2.

3

Globalization and its impact on development prospects and plans of Iran

ساره آقاجانی

شهرام مرادی

ادهم شریفی

کمیل رسولی

سید حسین سعیدی

Journal of Basic and Applied Scientific Research (isi) TextRoadPublication

 

4

Optimal Load Restoration in Distribution Network Using Intentional Islanding

فاطمه محمدی سارسر

Journal of Electrical engineering

5

Three-Phase Induction Motor’s Torque under Voltage Unbalance

سبحان قنبری

Global Journal of Researches in Engineering Electrical and Electronics Engineering

 

پژوهش هزینه نیست، سرمایه است                                                عظمت دانش در یادگیری نیست بلکه در پژوهش است                                                پژوهش، چشمه زلال دانایی است                                                  تحقیق کردن یک مجاهدت علمی مستمر است                                                 پژوهش، نماد راهی روشن برای دستیابی به حق و حقیقت است

Top of Page